Juhtimissüsteem

AS Mooduli jaoks on olulised järgmised põhiväärtused:

Orienteeritus kliendile

Pakume oma klientidele kvaliteetset toodangut saavutamaks kliendirahulolu ja usaldatavuse, mis on AS Mooduli jaoks alati prioriteetideks.

Professionaalsus

AS Moodul peab väga oluliseks personali pidevat teadmiste ja oskuste täiendamist, et tagada kvaliteetseimat toodangut oma klientidele.

Paindlikkus

Oleme orienteeritud kliendi soovidele,  suudame pakkuda väga paindlikku toodangut, mis on kohandatud vastavalt kliendi soovidele ja vajadusetele.

Areng

Oleme avatud uutele võimalustele. Täiendame ja uuendame pidevalt oma tootmistehnoloogiat, et oma kliendi soovidele veelgi enam vastu tulla.